BuSineSS med en twiSt

Mi­ran­da Kerr

Solo - - MODE -

Bu­si­ness­kläd­sel be­hö­ver in­te be­ty­da strikt skjor­ta och

penn­kjol, men sam­ti­digt finns in­te hel­ler jät­te­myc­ket ut­rym­me att ta ut sväng­ar­na när du vill klä dig för pro­fes­sio­nel­la sam­man­hang. Då ska du sat­sa på snyg­ga ac­ces­so­a­rer, fi­na de­tal­jer och li­te lek med ba­lans och pro­por­tio­ner i din out­fit. som här – en strikt skjor­ta och en vip­pig kjol. och ett par

sex­i­ga skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.