ma­te­ri­al mix

Jo­an Smalls

Solo - - MODE -

välj en un­der­del i skinn och lägg till en trö­ja i mjukt col­le­ge­ma­te­ri­al, gär­na en grå som Jo­an smalls. Där har du

en mo­dern klassiker när vi snac­kar ma­te­ri­al­mix. Just det här med att stäl­la kon­tras­ter mot varand­ra – mjukt och hårt, upp- och ned­klätt – är ett sty­ling­tips att räk­na med.

Det fun­kar näm­li­gen all­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.