Blod på papp­ret?

Lugn, de här tre gre­jer­na är helt nor­ma­la.

Solo - - SEX KÄRLEK -

Blod­stänk

Det kan kom­ma li­te blod på papp­ret vid to­a­lett­be­sök ef­ter anal­sex ef­tersom anal­s­lem­hin­nan är myc­ket käns­li­ga­re än va­gi­nan. Det bru­kar lä­ka på nå­gon dag. Kom­mer det sto­ra mäng­der blod mås­te du kon­tak­ta en

lä­ka­re.

Prut­tar

Pre­cis som det kan kom­ma

in luft när du har va­gi­nalt sex, så kal­la­de musprut­tar, kan det kom­ma in luft där bak. Det lå­ter pre­cis som en prutt (ty­värr) men det är, som

man sä­ger, ba­ra luft.

Broms­spår

I ned­re de­len av tar­men, som man kom­mer åt vid anal­sex, finns ing­en av­fö­ring. om du går på to­a­let­ten in­nan bör det in­te va­ra nå­gon risk för att kil­len får en ofri­vil­lig spray tan på snop­pen, men res­ter kan för­stås än­då göm­ma sig där. Men hey, shit hap­pens. Ni är ju

där ni är lik­som.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.