Var­ning

Und­vik det här vid back­do­or ac­tion.

Solo - - SEX KÄRLEK -

Pang på röd­be­tan

Ni mås­te var­samt mju­ka upp dig in­nan din part­ner

kom­mer in i dig, för att se­dan fort­sät­ta lång­samt. Kil­len får in­te tryc­ka sig in för snabbt och hårt, det kan

gö­ra ont.

In och ut

of­ta är det in­te så skönt om man in­te är så van att kil­len drar sig ur helt och se­dan in igen. När man drar sig ur kan man in­te ba­ra stop­pa in den. Var be­redd på att det kan ta tid att stop­pa in den igen el­ler und­vik att dra ut

den helt.

Dubbel­dop­pa

Ha in­te va­gi­nalt sex ef­ter anal­sex ut­an att kil­len by­ter kon­dom el­ler tvät­tar sig. Det

som va­rit där bak får in­te kom­ma in där fram! Kvin­nor har väl­digt kort urin­rör och får lät­ta­re in­fek­tio­ner än

män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.