Och psst…

Solo - - PROMOTION I SAMARBETE MED GLOSSYBOX -

Du vet väl att det finns en box för kil­lar ock­så? The Man Box in­ne­hål­ler fem ut­val­da pro­duk­ter in­om groo­ming och livs­stil och skic­kas hem var tred­je må­nad för 169 kr/box! Per­fekt som jul­klapp till kil­len som är in­tres­se­rad av skön­het och groo­ming, el­ler till kil­len som kanske be­hö­ver li­te guid­ning i groo­mingdjung­eln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.