STEG FÖR HUD

Solo - - BEAUTY -

Ren­gö­ring och åter­fukt­ning av hu­den är vik­tigt för en frisk och späns­tig hud. Ren­gör hu­den med ljum­met vat­ten. E‰er ren­gö­ring be­hö­ver hu­den bli åter­fuk­tad. TIPS: Si­li­cea Fa­ce & Body är en in­ten­sitvt åter­fuk­tan­de gel för bå­de an­sik­te och kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.