varl­dens nyt­ti­gas­te snacks

Solo - - FITNESS -

Popcorn är verk­li­gen snacks med po­wer – propp­ful­la med an­tiox­i­dan­ter (in­ne­hål­let av nyt­ti­ga po­ly­fe­no­ler är hög­re i popcorn än i grön­sa­ker och frukt). Dess­utom be­står popcorn ute­slu­tan­de av full­korn, vil­ket är top­pen för ma­gen. Det är fors­ka­ren Joe Vin­son som pre­sen­te­rat den här stu­di­en. Han och hans forskar­team me­nar att popcorn är det ab­so­lut bäs­ta snack­set du kan äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.