Vin chaud á la Ver­bi­er

Solo - - MAT, MAT, MAT! -

Ho­tell­ked­jan W:s förs­ta alp­ho­tell gör en va­niljsma­kan­de ”vin chaud”, typ glögg, som sofi gär­na be­stäl­ler ef­ter en lång dag i skid­bac­ken. fun­kar för­stås pre­cis li­ka bra ef­ter en lång dag av svensk vin­ter.

in­gre­di­en­ser (4 sto­ra glas):

• 1 flas­ka rött vin • 3 apel­si­ner, hal­ve­ra­de med skal

• 1 hel stjär­na­nis • 1 cm färsk ing­e­fä­ra, ski­vad • 3 grö­na kar­de­mum­ma­kaps­lar (lyx­i­ga­re kar­de­mum­ma­frön med myc­ket smak, finns i väl­sor­te­ra­de

bu­ti­ker) • 3 he­la krydd­nej­li­kor • 1 ny­pa ny­ma­len svart­pep­par

• ½ dl rå­soc­ker till ser­ve­ring • 2 va­nilj­stäng­er • 4 ka­nel­stäng­er

gör så här: 1. sjud vi­net till­sam­mans med apel­sin­hal­vor­na, sock­ret och kryd­dor­na i nå­gon mi­nut. 2. stäng av vär­men och låt dra i 15 min. 3. Värm upp vi­net igen och häll upp i små kop­par. 4. stick ner i en halv va­nilj­stång och en ka­nel­stång i var­je glas och ser­ve­ra di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.