Fö­na som ett proffs

Solo - - VÄLKOMMEN! -

Luft­för­ore­ning­ar är in­te bra, det vet du. Vad du dä­re­mot kanske in­te viss­te är att man tror att de även kan ska­da din huds na­tur­li­ga skydds­bar­riär, och bland an­nat or­sa­ka pig­ment­för­änd­ring­ar. Med E-vi­ta­min (en kraft­full an­tiox­i­dant som är vik­tig för hu­den), apel­sinextrakt och ko­ri­an­de­r­ol­ja ska den här frä­scha an­sikts­mas­ken från Ki­ehl’s ge en väl­be­höv­lig vi­tamin­kick. Pri­set för en ”Ci­lan­tro and oran­ge ex­tract pol­lu­tant de­fen­ding mask” är 360 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.