JÄT­TE­VIK­TIG BOK

Solo - - SNACKISAR -

Nu är kostråd­gi­va­ren och per­son­li­ga trä­na­ren The­re­se alvén till­ba­ka med en fri­ståen­de upp­föl­ja­re till boken ”Vik­tig”, där hon be­rät­ta­de om sin väg från ät­stör­ning­ar och trä­nings­hets. I nya ”Jät­te­vik­tig – att må bra ef­ter en ät­stör­ning” de­lar nio per­so­ner med sig av livs­be­rät­tel­ser och per­son­li­ga tips för ett sun­da­re liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.