STATEMENT EL­LER SPAR­SAMT?

Vil­ka smyc­ken ska jag sat­sa på i vår? Är det statement el­ler mi­ni­ma­lis­tiskt som gäl­ler?

Solo - - KOLL MODE -

To­ve

Svar: Det är en svår frå­ga, för vet du vad? Bå­da känns li­ka rätt! Långa, ding­lan­de ör­häng­en är dock ett rik­tigt ac­ces­so­ar­mås­te. Ju stör­re desto bätt­re, skul­le jag sä­ga. Li­kaså ut­mär­kan­de hår-ac­ces­so­a­rer som di­a­dem och även coola cho­kers runt hal­sen. Men med det sagt kom­mer vi in­te läm­na al­la enk­la, stil­re­na smyc­ken. Mitt bäs­ta tips blir där­för – sat­sa på det du verk­li­gen gil­lar.

1. Ör­häng­en, Glit­ter 129 kr 2. Ring, By Ma­le­ne Bir­ger, 799 kr 3. Hals­band, Nel­ly.com, 99 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.