Hår­spray + vo­lym­pu­der = sant

Solo - - KOLL BEAUTY -

Nu är den här, pro­duk­ten vi in­te viss­te att vi be­höv­de – säg hej till nya so­lo–fa­vo­ri­ten ”Doo over”. En mix som ger oss det bäs­ta av två värl­dar. Med vo­ly­men från ett vo­lym­pu­der och fix­e­ring­en av en hår­spray får hå­ret öns­kad form, men med ett mju­ka­re och mer form­bart re­sul­tat.

Sty­ling­pro­dukt, ”doo over dry pow­der fi­nishing hair­spray”, Ke­vin Murp­hy, 249 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.