Kimchi­sop­pa med KycK­ling

Kimchi är en fer­men­te­rad kål­sal­lad från Ko­rea. Super­nyt­tigt – och su­per­gott!

Solo - - KOLL HÄLSA -

Gör så här: Lägg kyck­ling och ing­e­fä­ra i en stor ka­strull. Häll på vatt­net och sal­ta. Låt kyck­ling­en sju­da un­der lock tills den är ge­nom­kokt, cir­ka 20 min. Ta upp kyck­ling­en och låt den sval­na nå­got. Hac­ka kimchin. An­sa och strim­la sal­lads­lö­ken. Blan­da ner kimchi, sal­lads­lök, chili­pas­ta och so­ja i sop­pan. Riv sön­der kyck­ling­en i mind­re bi­tar och lägg i sop­pan. Blan­da i spe­na­ten. Ser­ve­ra sop­pan rik­tigt varm med en äggu­la i var­je tall­rik.

IN­GRE­DI­EN­SER (4 per­so­ner):

• 300 g kyck­ling­fi­lé

• 1 msk fin­hac­kad ing­e­fä­ra

• 12 dl vat­ten

• 1 tsk salt

• 225 g kimchi

• 3 sal­lads­lö­kar

• 2 tsk gochu­jang (ko­re­ansk chili­pas­ta)

• 2 msk ja­pansk so­ja

• 150 g färsk bladpspe­nat

Re­cep­tet är häm­tat ur ”Sop­pa, fond och bul­jong” (Norsted­ts).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.