FINT FIT­NES­SARM­BAND

Solo - - KOLL HÄL­SA -

änt­li­gen ett ak­ti­vi­tets­arm­band som in­te för tan­kar­na till en puls­kloc­ka. ”UP3” från Jaw­bo­ne finns i åt­ta fär­ger och kopp­las till en app som trac­kar allt från din sömn, till hur många steg du tar och hur du mår. Rik­tigt be­ro­en­de­fram­kal­lan­de! Pris 1 790 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.