NjUt av fi­Na SportaN­lägg­NiNg­ar

Solo - - PROMOTION I SAMARBETE MED -

Många ame­ri­kans­ka uni­ver­si­tet sat­sar sten­hårt på id­rott och får in sto­ra in­koms­ter tack va­re si­na id­rotts­lag. De fles­ta cam­pus har där­för fan­tas­tis­ka id­rotts­an­lägg­ning­ar. Njut av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.