Na­tur­barn

Loc­kigt, rakt, afro, vågigt – på vårens vis­ning­ar fick mo­del­ler­na om­fam­na hå­rets na­tur­li­ga tex­tur.

Solo - - SEX KÄRLEK -

Grattis al­la lat­mas­kar, ”don’t ca­re hair” är sä­song­ens snyg­gas­te hårtrend. Det ska se ut som att du nyss klev ur duschen och ba­ra har lå­tit hå­ret luft­tor­ka. An­vänd pro­duk­ter som för­stär­ker din na­tur­li­ga look och job­bar till­sam­mans med ditt hårs tex­tur, in­te mot det. Kra­ma fram di­na loc­kar om du har själv­loc­kigt hår, plattånga det än­nu ra­ka­re om du sak­nar själv­fall och vå­ga gå loss med ett stort afro om du har möj­lig­he­ten. Fräscht, av­slapp­nat och na­tur­ligt.

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.