Ro­sigt ja från Mr Ar­ma­ni

Solo - - BEAUTY -

… Ak­ne och oren hud in­te ba­ra drab­bar ton­å­ring­ar, vux­na kvin­nor och män kan ock­så få pro­blem­hy. … Upp till 50 pro­cent av al­la kvin­nor li­der av vad man kal­lar vux­enak­ne. … He­la 40 pro­cent av kvin­nor med vux­enak­ne

har ald­rig ti­di­ga­re haft pro­blem med oren hud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.