Hej­då sun­ki­ga sport­klä­der!

Solo - - FITNESS -

Washo­lo­gis nya tvätt­me­del är sär­skilt an­pas­sat för svet­ti­ga trä­nings­klä­der och sä­ger sig kun­na ta bort stark lukt re­dan vid 30 gra­der. Top­pen för dig som vill tvät­ta gym­ki­tet of­ta ut­an att sli­ta för myc­ket på plag­gen. En nyt­tig des­sert el­ler en fan­tas­tisk fru­kost – du väl­jer själv hur du vill äta

den här häl­so­sam­ma snyg­ging­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.