Ba­ra ax­lar

Sä­song­ens snyg­gas­te trend är ut­an tve­kan ett par nak­na ax­lar. Just nu dröm­mer vi om var­ma vår­da­gar då vi slip­per täc­ka över det åtrå­vär­da ax­el­par­ti­et med en jac­ka.

Solo - - MODE - KA­tA­rI­nA mu­hr

Den ba­ra ax­el-loo­ken syn­tes fli­tigt på vårens vis­ning­ar, bland an­nat hos Chloé, the row och Boss. Så bort med är­mar­na och blot­ta di­na ax­lar i en lös el­ler tight ”off the shoul­der”-top mat­chad med byx­or, kjol el­ler tren­di­ga cu­lot­tes. So­Los fa­vo­rit­look är en vit, lös spetsva­ri­ant sty­lad med höga, ut­sväng­da blå­jeans och de­nim­fär­ga­de pla­tåskor. Fram­åt som­ma­ren sat­sar vi på sam­ma stil, fast i en klän­nings­va­ri­ant.

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.