Ro­sa skim­mer

Dags att ka­na­li­se­ra din in­re Da­vid Bowie och gå loss med sta­te­ment­ö­gon deluxe. I vår ser vi värl­den i ett rosa­fär­gat skim­mer.

Solo - - BEAUTY -

Vi ha­de ing­en aning om att ro­sa ögon­skug­ga kun­de se så­här snyggt ut, men vårens vis­ning­ar de­mon­stre­ra­de att re­sul­ta­tet kan bli långt ifrån barn­do­mens le­kar med mam­mas sminkväs­ka. An­vänd en färg som verk­li­gen pop­par, tänk en elekt­riskt fu­schi­a­ro­sa ny­ans. täck ögon­loc­ket och par­ti­et pre­cis un­der ögat med hjälp av en ögon­pen­na. Sud­da där­ef­ter en skug­ga i sam­ma ny­ans runt he­la ögat. top­pa med en kräm­ö­gon­skug­ga i sam­ma ny­ans för ett ex­tra in­ten­sivt re­sul­tat.

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.