I Mun

Solo - - FITNESS -

Den som trä­nar ti­digt på mor­go­nen är mer san­no­lik att ge­nom­fö­ra sin pla­ne­ra­de trä­ning. Det vi­sar åt­minsto­ne da­ta från fit­nes­sarm­ban­det och ap­pen Jaw­bo­ne. om du får trä­ning­en av­kla­rad di­rekt på mor­go­nen ris­ke­rar du in­te att oför­ut­sed­da hän­del­ser,

typ en spon­tan AW, kom­mer i vägen för din gym­dejt. Här är fem tips som gör det lät­ta­re att ta

dig till trä­ning­en på mor­go­nen. Pla­ne­ra in din morgon­trä­ning som om det vo­re en lä­kar­tid

el­ler ett mö­te, nå­got du ba­ra gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.