Den go­da ve­ganglas­sen

Solo - - INBOX -

Hip­pa Ka­li­for­ni­en mö­ter små­ländsk glasstra­di­tion, så be­skri­ver Hol­ly & Dan’s sitt glass­mär­ke som till­ver­kar ve­ganglass och fro­zen yog­hurt i små­lad. De­ras ve­gans­ka nice cream är ba­se­rad på ko­kos­mjölk och in­ne­hål­ler inga ani­ma­lis­ka in­gre­di­en­ser. Bäst av allt: den är så sjukt god! Vi gil­lar sär­skilt ”Raw choco­la­te pe­a­nut crunch” och ”Blue­ber­ry sal­ty liquou­rice ripp­le”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.