Hälsa á la Di­az

Solo - - INBOX -

ca­me­ron Di­az är in­te ba­ra snygg och ro­lig – hon kan en hel del om hälsa. Hen­nes förs­ta bok ”the bo­dy book” blev en stor suc­cé och nu har hon skri­vit en till. Boken ”the long­e­ti­vi­ty book” hand­lar om hur du åld­ras på bäs­ta sätt. Med tan­ke på hur Ca­me­ron ser ut, tar vi gär­na till oss hen­nes råd. Plag­gen i Ni­kes "tech hy­per­mesh"kol­lek­tion är sär­skilt fram­tag­na för pe­ri­o­den då vår över­går till som­mar. Det vill sä­ga plagg som an­das men än­då vär­mer när det blå­ser. Det väv­da ma­te­ri­a­let ska kla­ra just det och lå­ter som gjort för den obe­räk­ne­li­ga svens­ka som­ma­ren. Finns nu on­li­ne och i ut­val­da bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.