(utan att läm­na so­ci­a­la me­di­er helt)

Solo - - MÖTER -

Näs­ta gång du är ute och äter med di­na vän­ner: lägg al­la mo­bi­ler i en hög. Den som först tit­tar på sin te­le­fon får be­ta­la mid­da­gen för al­la and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.