Ho­ly mo­ly!

Solo - - BEAUTY -

Krä­mer i pan­da­for­ma­de as­kar, läpp­bal­sam som ser ut som fruk­ter och an­sikts­mas­ker i kaf­fe­kop­par. Vi strun­tar näs­tan i om pro­duk­ter­na från ko­re­ans­ka hud­vård­mär­ket To­ny­mo­ly är bra el­ler in­te (även om vi har hört att de ska va­ra rik­tigt grym­ma). De är så fruk­tans­värt sö­ta! Mär­ket är känt för si­na knäp­pa in­gre­di­en­ser (vad sägs om sni­gelextrakt?) och kit­schi­ga för­pack­ning­ar. Nu finns mär­ket änt­li­gen till­gäng­ligt för oss i Sve­ri­ge ge­nom Sep­ho­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.