Nyt­ti­gaS­te pa­jen nå­gon­Sin?

Solo - - FITNESS -

om det känns käm­pigt att ta dig ut i lö­par­spå­ret kan du tes­ta att gö­ra din spring­tur li­te job­bi­ga­re. Jo, det är sant! Fors­ka­re som följ­de en lö­pa­re un­der tio vec­kor fann att hon kän­de sig gla­da­re ju hår­da­re löp­tu­ren var. De tuf­fas­te pas­sen boos­ta­de hen­nes själv­käns­la och gav hen­ne en käns­la av be­lö­ning ef­teråt. Värt att tes­ta!

Det svens­ka te-mär­ket thé­ra­pie har in­spi­re­rats av bak­verk och lan­se­rat te­et ”Key li­me pie”. Sma­kar sött av li­me och va­nilj, pre­cis som en ny­ba­kad li­me­paj. Pris 189 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.