Z

Solo - - WEBB -

oe ”Zo­el­la” Sugg är 27 år och finns som en vax­doc­ka på Ma­da­me Tussauds i Lon­don. Hon är ing­en popstjär­na el­ler Hol­ly­wood­skå­dis. Som ung tjej bör­ja­de hon fil­ma sig själv i sitt flick­rum och pra­ta om smink. Idag är hon en kän­dis som tjä­nar mil­jo­ner.

Tack va­re blog­gar och Youtu­be har det bli­vit möj­ligt att gö­ra en kar­riär av sitt skön­hets­in­tres­se. Skön­hetscom­mu­ni­tyt har bli­vit en plats där tje­jer kan för­e­nas i ett smink­in­tres­se ut­an att nå­gon an­kla­gar dem för att va­ra yt­li­ga.

an­na­hita Yaz­di dri­ver smink- och hud­vårds­blog­gen Whi­nar.se. Den bör­ja­de som en van­lig blogg, men för någ­ra år se­dan bör­ja­de hon skri­va mer om skön­het och i vå­ras vann hon pri­set ”Årets skön­hets­skri­bent”.

An­na­hita ser sitt skön­hets­in­tres­se som en kraft­käl­la och pepp-grej, men ibland kan hon tyc­ka att det känns få­nigt att gil­la smink.

– Jag kan kän­na att det är pin­samt att jag har fal­lit för just det här. Det är nå­gon slags skam som man tar till sig ba­se­rat på and­ra män­ni­skors re­ak­tio­ner, för­kla­rar hon.

När An­na­hita be­fin­ner sig ut­an­för sin egen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.