Bli­en mix­mäs­ta­re!

Nej, vi pra­tar in­te om avan­ce­ra­de bar­ten­der­skills ut­an om att blan­da oli­ka skön­hets­pro­duk­ter med varand­ra. Bå­de smart – och ro­ligt.

Solo - - BEAUTY -

Att mixa två el­ler fle­ra pro­duk­ter är långt ifrån ett nytt knep. I par­fym­värl­den är lay­e­ring (att spraya två el­ler fle­ra par­fy­mer ovan­på varand­ra) stort och in­om hud­vård är mu­lit­ma­sking, att an­vän­da fle­ra an­sikts­mas­ker sam­ti­digt, en stark trend. Proff­sen har mix­at loss länge och det är in­te ba­ra ro­ligt att le­ka ke­mi­dok­tor hem­ma i bad­rum­met, det är även smart då du får fler an­vänd­nings­om­rå­den för di­na pro­duk­ter.

Prö­va dig fram och bör­ja med enk­la kom­bi­na­tio­ner som bo­dy­lo­tion + skim­mer, oli­ka na­gel­lack ovan­på varand­ra el­ler två oli­ka ma­sca­ror för ex­tra ef­fekt. Men und­vik att an­vän­da star­ka pro­duk­ter i käns­li­ga om­rå­den, till ex­em­pel nä­ra ögo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.