Na­mas­te

Solo - - NEWS -

Prin­ses­san so­fi­as yo­ga­mär­ke Drop of Mind­ful­ness släp­per en rik­tigt dröm­mig höst­kol­lek­tion som vi mer än gär­na be­ger oss till yo­gastu­di­on i. one well är en svensk upp­fin­ning som ska trans­for­me­ra van­ligt vat­ten till ba­siskt vat­ten av hög­re kva­li­tet. Flas­kans ma­te­ri­al sägs fun­ge­ra som mi­ne­ral­ste­nar i en fjäll­bäck – den ger vatt­net ex­tra mi­ne­ra­ler, helt na­tur­ligt. Du be­hö­ver ald­rig mer kö­pa en­gångs­vat­ten­flas­kor. Mil­jön och häl­san sä­ger tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.