Tips:

Solo - - PÅ OMSLAGET - An­naca­rin Mag­nus­son

du ska gö­ra ett be­sök på gym­met ut­an att trä­na. of­ta räc­ker det för att du ska kom­ma i kon­takt med en ny käns­la. mi­nu­ter är allt som krävs för att sän­ka ång­est­ni­vån en aning. ta en po­wer­walk när ång­es­ten kic­kar in och chan­sen är stor att du mår bätt­re ef­teråt! pass. En till två da­gar ef­ter trä­ning har de fles­ta ett mins­kat mot­stånd mot att gå till­ba­ka till nytt trä­nings­pass, där­ef­ter ökar mot­stån­det igen. om du än­då in­te kom­mer iväg, tes­ta att gå till en KBtpsy­ko­log el­ler duk­tig coach som kan hjäl­pa dig att kom­ma igång.

hit­tar du på www.din-psy­ko­log.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.