Viss­te du att…

Solo - - SEX KÄRLEK -

Pe­netra­tion är fak­tiskt in­te allt. Un­der ett långt för­spel finns al­la möj­lig­he­ter att få varand­ra upp­het­sa­de ge­nom hång­el, smek­ning­ar och oral­sex istäl­let för en­bart av ho­nom i dig. Var­för in­te för­sö­ka att få en or­gasm in­nan han träng­er in i dig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.