Fe­tas­te fran­sar­na

De byg­ger bå­de på läng­den och bred­den, och de ger di­na ögon en sex­ig, svart in­ram­ning. Dags att spa­na in hös­tens ma­sca­ra­ny­he­ter!

Solo - - BEAUTY - AV isa­bel­le håwi

En ny­kom­ling från Smash­box med oliv­ol­ja på in­gre­di­ens­lis­tan. ol­jan ska se till så att fran­sar­na hål­ler sig flex­ib­la och mju­ka samt hind­ra ma­sca­ra från att läm­na svar­ta spår un­der ögo­nen. Det tycks stäm­ma. Borsten bö­jer, lyf­ter och för­läng­er. Den här ny­he­ten ut­lo­var dub­belt så myc­ket vo­lym och längd ut­an att klum­pa sig tack va­re en ny bors­te som se­pa­re­rar var­je frans. En myc­ket pris­värd ma­sca­ra som är lätt att byg­ga på un­der da­gen ut­an att det blir klum­pigt.

Lan­cô­mes ny­het ger fan­tas­tisk vo­lym ut­an att klum­pa sig. Ut­for­mad med en ny böjd bors­te som lyc­kas kom­ma åt pre­cis varen­da li­ten frans. Borsten känns som nå­got vi kom­mer se mer av, den gör det lätt att nå över­allt ut­an kladd och ut­an att rå­ka stop­pa borsten i ögat. Med en myc­ket smal och lång bors­te är det lätt att kom­ma åt även längst in på in­ners­ta frans­ra­den. En så­dan bors­te har Yves Rochers ny­kom­ling, som är nå­got för dig som ald­rig gil­lat de fe­ta jät­te­bors­tar­na och som i förs­ta hand vill ha böj­ning, se­pa­ra­tion och längd (de blir verk­li­gen långa) – in­te så myc­ket vo­lym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.