SOMMARCOCKTAILS

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Sommarcocktails

Re­dak­tör/Art director/ Lay­out: Mic­ke Lil­ja. Om­slags­fo­to: An­na En­ström/ Shi­ne Pho­to­grap­hy, Eliq Ma­ra­nik, Think­stock.

Re­cept: Eliq Ma­ra­nik. An­sva­rig ut­gi­va­re: Eri­ka Scott.

Adress:

Af­ton­bla­det,

105 18 Stock­holm. Te­le­fon: 08-725 20 00. An­nons: Ma­ga­sin­bo­la­get, 08-555 006 70.

Tryck: V-tab i Vim­mer­by. Eliq Ma­ra­nik har skri­vit ett ti­o­tal stor­säl­jan­de mat- och dryc­kes­böc­ker. Hon har vun­nit förs­ta pris i sin ka­te­go­ri vid Mål­tids­aka­de­mi­en 2012, sil­ver­me­dalj på den in­ter­na­tio­nel­la Gour­mand Awards 2013 och förs­ta pris i sin ka­te­go­ri vid Mål­tidsa­ka­de­mi­en 2013.

Cha­pa­la. Si­dan 43 Läs mer om vad en mudd­ler hur du är och an­vän­der den på si­dan 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.