GIN

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

GIN ÄR eng­els­män­nens fa­vo­rit och görs på spann­mål och po­ta­tis. Det har den ge­men­samt med an­nan sprit. Men skill­na­den är att gin är kryd­dat med en­bär. Lon­don Dry Gin pas­sar myc­ket bra i drink­bland­ning­ar, då den har en tyd­lig smak och in­te är för söt. Un­der för­buds­ti­den i Ame­ri­ka, då man var hän­vi­sad till hem­bränt, ska­pa­des många nya gind­rin­kar. Kän­da gind­rin­kar är Dry Mar­ti­ni, Bronx, Grö­na His­sen, Gim­let och de bå­da da­mer­na Pink samt White La­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.