VODKA

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

VODKA ÄR DEN mest ano­ny­ma drink­ba­sen. Den sma­kar ingen­ting. El­ler jo, den ri­ver som tu­san i hal­sen, den där snap­sen. Men som grund­kän­ne­tec­ken finns där inga sär­skil­da aro­mer. Kanske är det vod­kans styr­ka som drink­bas, att ver­ka ut­an att sy­nas?

Den lå­ter and­ra bril­je­ra istäl­let. Drin­kar som ut­nytt­jar det­ta fak­tum är ex­em­pel­vis Bloody Ma­ry, Screw­dri­ver, Cos­mo­po­li­tan, Choco­la­te Mar­ti­ni och Ge­ting. Vodka kan va­ra gjord på bå­de po­ta­tis och säd, men även grön­sa­ker och rot­fruk­ter och är en stor svensk ex­port­va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.