BITTERS

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

BITTERS ÄR STARKT kon­cen­tre­ra­de och me­na­de som kryd­da. De fles­ta bitters är ba­se­ra­de på gen­ti­a­na­ro­tens bark, som är så bit­ter och kärv att den skul­le kun­na spä­das med mil­jon­tals de­lar vat­ten ut­an att bit­ter­he­ten för­svin- ner. And­ra van­li­ga in­gre­di­en­ser är malört och ci­trus­fruk­ter. Bitters som drin­king­re­di­ens är ex­em­pel­vis Cin­za­no Bit­ter, Ro­si­ta och Cam­pa­ri. En bit­ter snaps får man av Bäs­ka Drop­par el­ler Gammel­dansk. To­nic är läskva­ri­an­ten av bit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.