LIKÖRER

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

LIKÖRER ÄR SMAKSATT sprit med hög soc­ker­halt som finns i ett oänd­ligt an­tal fär­ger och smak­sätt­ning­ar och är en po­pu­lär drin­king­re­di­ens. Som sub­sti­tut till li­kör kan man an­vän­da så kal­la­de syrups som finns i väl­sor­te­ra­de mat­af­fä­rer. De be­står av saft el­ler aromäm­nen blan­dat med soc­ker­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.