Cucum­ber Cock­tail

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl gin

3 cl pres­sad ci­tron 2 cl soc­ker­lag

1 bit gur­ka

1 ny­pa wa­sa­bi

GÖR SÅ HÄR:

Mudd­la gur­kan och wa­sa­bin lätt med soc­ker­la­gen i en sha­ker. Fyll på med kros­sad is och häll ner gin och ci­tron. Ska­ka re­jält. Si­la upp i ett cock­tail­glas.

Wa­sa­bi kal­las ja­pansk pep­par­rot och den äk­ta va­ran har od­lats i Ja­pan i över tu­sen år, men väx­er ock­så vilt längs med vat­ten­dra­gen. Den fi­nas­te od­las i rin­nan­de vat­ten och ro­ten rivs se­dan med haj­skinn istäl­let för på rivjärn! Wa­sa­bi an­vänds i ja­pansk mat, sär­skilt till fisk­rät­ter, men ock­så i glass och go­dis. Ef­tersom den är väl­digt dyr blan­das den of­ta upp med grön­fär­gad van­lig pep­par­rot, el­ler er­sätts helt och hål­let. Det är of­tast den ”wa­sa­bin” vi får äta här i Sve­ri­ge. Å and­ra si­dan är det ing­et fel på den van­li­ga pep­par­ro­ten hel­ler ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.