Cos­mo­po­li­tan

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl ci­tronvod­ka 1 cl Co­in­treau

3 cl tran­bär­sjuice 1 cl pres­sad lime

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas.

Sägs ha ska­pats i San Fran­ci­scos gay­kvar­ter på 1980-ta­let men fick sitt sto­ra ge­nom­brott i sam­band med tv-se­ri­en Sex and the Ci­ty (som hu­vud­ka­rak­tä­ren Car­ri­es fa­vo­rit­cock­tail). I fil­men med sam­ma namn an­spe­lar ma­nus­för­fat­tar­na på tv-se­ri­ens fans när de lå­ter Mi­ran­da fun­de­ra över var­för de slu­ta­de dric­ka Cos­mo­po­li­tan. Car­rie sva­rar: ”För att al­la and­ra bör­ja­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.