Metro­po­li­tan

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl ci­tronvod­ka 1 cl Co­in­treau

3 cl tran­bär­sjuice 1 cl pres­sad lime

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas.

Nam­net be­ty­der ”stor­stads­in­vå­na­re”. En för­hål­lan­de­vis ung drink med verk­lig New York-an­knyt­ning. Lär ha ska­pats 1993 på Ma­ri­on’s Con­ti­nen­tal Restu­rant i New York. Om drin­ken är döpt ef­ter sta­dens sto­ra ope­ra­scen, kal­lad The Met, el­ler konst­mu­se­et med sam­ma namn är väl tvek­samt. Sna­ra­re är den en hyll­ning till sorstads­män­ni­skors livs­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.