Si­decar

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl konjak

2 cl Co­in­treau

2 cl pres­sad ci­tron cock­tail­bär till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas. Gar­ne­ra med cock­tail­bär.

Det finns fle­ra för­kla­ring­ar till nam­net, men den ro­li­gas­te hand­lar om en ame­ri­kansk ma­jor i Pa­ris un­der förs­ta världs­kri­get, som all­tid drack i så­da­na mäng­der att han var tvung­en att bli hem­skjut­sad i si­do­vag­nen (”si­decar”) på sin mo­tor­cy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.