Rob Roy

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl skotsk whisky

2 cl röd söt vermouth 3 drop­par Angostu­ra Bit­ter

GÖR SÅ HÄR:

Häll whisky och vermouth till­sam­mans med rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag. Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas och till­sätt ett par drop­par Angostu­ra Bit­ter. Gar­ne­ra gär­na med rö­da cock­tail­bär.

Rob Roy är egent­li­gen en Man­hat­tan men med skotsk blen­ded whisky istäl­let för bour­bon. Ur­sprung­li­gen in­ne­höll den li­ka de­lar whisky och vermouth. ”Roy” är ock­så en skotsk be­teck­ning för en man med rött hår. Ro­bert ”Roy” McG­re­gor var en (röd­hå­rig) skotsk hjäl­te med ett Ro­bin Hood-lik­nan­de liv. Li­am Ne­e­son por­trät­te­ra­de ho­nom 1995 i fil­men med sam­ma namn, som ut­spe­lar sig i bör­jan av 1700-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.