Bloody Ma­ry Cock­tail

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl vodka

1 cl sherry

1 cl pres­sad ci­tron

3 drop­par ta­ba­sco

2 drop­par wor­ces­tershire­sås 4 cl to­matjuice

1 krm sel­le­ri­salt svart­pep­par­kant som de­ko­ra­tion cock­tail­to­mat och grönt till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na och rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag.

Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med cock­tail­to­mat och krydd­grönt.

Pepp­rig kant: Strö pep­par, gär­na grov, på en as­siett. Skär ett snitt i en lime- el­ler ci­tron­klyf­ta och dra den längs gla­sets kant – håll gla­set upp­och­ned så sö­lar du in­te ner det med rin­nan­de saft. Dop­pa di­rekt ner det i fa­tet, så fast­nar pep­pa­ren fint runt glas­kan­ten. Vad har en svensk väg­kant och en cock­tail ge­men­samt?

– Ibland är den fros­tig, ibland sal­tad. Och här är den ”san­dad” ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.