Man­hat­tan

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl ka­na­den­sisk whisky

1 cl röd söt vermouth 3 drop­par Angostu­ra Bit­ter rö­da cock­tail­bär till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na och rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag, tills det bil­das im­ma på gla­set. Si­la snabbt upp i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med ett el­ler fle­ra cock­tail­bär.

Den unga ny­gif­ta so­ci­tets­flic­kan Jen­ny Chur­chill var bå­de vac­ker och po­li­tiskt en­ga­ge­rad. År 1874 höll hon i ett po­li­tiskt eve­ne­mang på Man­hat­tan Club i New York. En­ligt le­gen­den be­ord­ra­de hon bar­ten­dern att, till den ny­val­de gu­ver­nö­ren Samu­el J Til­dens ära, ska­pa en ny drink. Se­na­re sam­ma år föd­de Jen­ny en son. Bå­da gick till histo­ri­en. Drin­ken fick nam­net Man­hat­tan och poj­ken nam­net Winston …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.