Between The She­ets

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl konjak

1 cl ljus rom

1 cl Co­in­treau

1 cl pres­sad ci­tron

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas.

Des­sa sva­la la­kan är en snar­lik men som­ri­ga­re va­ri­ant på Si­decar. När för­buds­ti­den var över och de lag­li­ga klub­bar­na och ba­rer­na öpp­na­de igen i 1930-ta­lets USA täv­la­de bar­tend­rar­na med varand­ra om att loc­ka gäs­ter­na till sig, ge­nom att ska­pa drin­kar med fan­ta­si­ful­la namn. Nå­gon in­spi­re­ra­de till den­na för­fö­ris­ka drink, vem får vi ald­rig ve­ta ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.