Gar­den

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl tri­p­le sec

2 cl Sourz App­le

2 cl pas­sions­fruk­tjuice 2 cl pres­sad ci­tron

1 cl soc­ker­lag

5 drop­par blå cu­raçao

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser, ut­om cu­raçao, en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas. Drop­pa li­te cu­raçao i drin­ken som av­slu­tan­de färgef­fekt. i

Pas­sions­fruk­ten är egent­li­gen ett bär och sägs lind­ra ast­ma. Den väx­er som klät­ter­växt och kan bli 15 me­ter lång. Fruk­ten har mörkt brun­li­la skal som ska va­ra slätt när den är färsk. Ma­racu­jan, som har gult skal, är en an­nan art i pas­sions­blom­me­fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.