Ging­er Snaps

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl Ab­so­lut Vodka

1 cl ci­tron­li­kör

1 cl färk­pres­sad ci­tron 1 cl ing­e­färs­soc­ker­lag 1 cl per­si­ko­puré

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas. Gar­ne­ra gär­na med färsk ing­e­fä­ra

Ing­e­fä­ra är en het trend i drink­värl­den just nu. Den­na är ska­pad un­der täv­ling­en Cock­tail­kamp av Se­basti­an Berg­gren, som in­spi­re­rats av en film med sam­ma namn. Un­der fil­mens gång drack han ci­tron­li­kör vil­ket han se­dan blan­da­de med film­ti­teln. (Fil­men hand­lar om va­rul­var … )

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.