Hap­py Me­dium

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl kryd­dig mörk rom

1 cl vodka

1 cl vit ka­ka­o­li­kör 5 drop­par ka­nel­syrup ka­nel­stång till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas. Gar­ne­ra med ka­nel­stång.

På 1730-ta­let in­för­de den eng­els­ka flot­tan en dag­lig ran­son av rom på si­na far­tyg. Ef­ter ett tag mins­ka­de man ran­so­nen ge­nom att spä ut den med hälf­ten vat­ten, vil­ket re­sul­te­ra­de i en dryck som man kal­la­de för grog …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.