Ling Gin

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl gin

1 cl pres­sad ci­tron 1 cl soc­ker­lag

2 tsk rå­r­ör­da ling­on

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas.

Drin­ken är upp­kal­lad ef­ter den fö­re det­ta Play­boy-bun­nyn Sue Ling Gin. Idag är hon en så­väl sli­pad som för­mögen af­färs­kvin­na, men hon star­ta­de med två tom­ma hän­der. En så­dan re­sa in­ne­hål­ler för­stås bå­de sött och surt ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.