Pink La­dy

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl gin

2 cl pres­sad ci­tron 5 drop­par gre­na­din äggvita

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett kylt cock­tail­glas.

Söt och rar? Den här drin­ken har tra­di­tio­nellt le­gat i fac­ket ”gir­ly drinks”. Ske­net be­drar. Pink La­dy är näm­li­gen li­te tuf­fa­re än vad man kan tro när man ser den. På 1950-ta­let sa man att den­na flic­kigt ro­sa cock­tail loc­ka­de kvin­nor med li­ten er­fa­ren­het av al­ko­hol. De gick ba­ra på fär­gen – sött och fruk­tigt – men fick en mas­ku­lin drink med gans­ka rå gin­smak och näs­tan ut­an söt­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.